Milieukeur

Stichting Milieukeur heeft via het keurmerk Milieukeur een brede benadering van producten en diensten. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product. Belangrijke duurzaamheidsthema’s als arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, energie, waterverbruik, emissie broeikasgassen, diervoeders en dierenwelzijn maken onderdeel uit van het Milieukeur ei. Op al deze thema’s worden bovenwettelijke eisen gesteld.

unieke prestatie

Onze zorgeieren zijn één van de weinige eieren in de hele wereld die aan deze criteria voldoen. Dit mag gerust een unieke prestatie genoemd worden!